V následujících videích můžete shlédnout praktické ukázky prací v prostředí AMBICA BI. První videoukázka Vás seznámí s produktem Ambica Business Intelligence, jeho vlastnostmi a možnostmi využití. V dalších videoukázkách pak budete mít možnost shlédnout praktické ukázky využití produktu při tvorbě analýz, dashboardů či reportů.

Druhé video se zabývá tvorbou dashboardu a typickými prvky používanými při jeho tvorbě. Budete tak svědky toho, že dashboard lze vytvořit během několika málo minut a to velice jednoduše a intuitivně. Veškeré prvky jsou do dashboardu vkládány pomocí jednoduchých ikon a jsou jednoduše přemisťovatelné pomocí funkce drag and drop a na všechny prvky lze v individuálních kombinacích aplikovat filtry tak, aby se vztahovaly pouze na vybrané objekty (případně samozřejmě na celý dashboard).

V další videoukázce můžete shlédnout tvorbu analýzy a některé z možností její následné editace. Vytváření spočívá v připojení zdroje a přetažení vybraných entit pomocí funkce drag and drop. Další editace je prováděna pomocí průvodce grafu a designéru grafu, kteří obsahují velké množství možných úprav grafů.

V této sekci budou průběžně přibývat další videoukázky, které se budou zabývat webovým rozhraním a desktopovým klientem obecně.